Мимоза Томиќ Несторова / 1929

Мимоза Томиќ Несторова е родена во Струга на 21.06.1929 година. Дипломирала на Архитектонскиот факултет при Техничката висока школа во Белград во 1953 година. По дипломирањето се вработила во Институтот за народна архитектура на Техничкиот факултет во Скопје. Во наредната 1954 година била избрана за асистент на предметот Проектирање на станбени згради на Архитектонскиот отсек при … Continue reading Мимоза Томиќ Несторова / 1929