Објавите на страната на МАРХ, се со цел запознавање на македонската јавност со домашната архитектонска сцена, нејзина афирмација и достапност.  Земете в предвид дека МАРХ, објавува авторски текстови, проекти и реализации со претходно дадена согласност од архитектонските бироа, испратени проекти на нашата меил адреса или пак користи објавени проекти од публикации со дозвола на издавачот.  Превземањето на содржина од страната на МАРХ  и нејзино јавно реобјавување е условено со :

– на почетокот да се наведе:  извор – marh.mk ;

– превземање на најмногу 3 медиа податоци ( фотографија, план , пресек или визуелизација);

– презвемање на најмногу 1/3 од текстуалната содржина;

– на крајот посочување  линк за целосната објава до нашата страна.

 

Сепак земете в предвид дека постојат содржини, за кои авторите можеби не би дозволиле превземање на нивниот материјал од страна на трето лице. Затоа Ве советуваме пред да превземете, да го контактирате авторот или нас.

 

Се поинаку е предмет на договор и консултација со тимот на МАРХ

 

Секому добро!

МАРХ