„Архитектура на нашето време“ / Чипан

Четивото „Архитектура на нашето време“  на архитект Борис Чипан е дел од повеќе написи кои се вклучени во изданието посветено...

„ТРАДИЦИЈА “ / Томовски

Четивото „Традиција“  на архитект Крум Томовски е дел од повеќе написи кои се вклучени во изданието посветено на изложбата „МАКЕДОНСКА...

Хидроизолации кај рамни кровови и подруми / Филиповски

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје Архитектонски Факултет Автор: Љупчо Филиповски Година: 2007 Рецезенти: Георги Константиновски, Владимир Симовски, Никола Павловски...

Во хрватското списание „АРТИКУЛАЦИИ“ објавени фотографии од нашата збирка разгледници „Бетонско Скопје“

Уметничката организација „Артикулации“ е основана во 2016 година со главна цел промоција на литературата и читањето. Основната дејност на „Артикулации“...

Стара Битолска Чаршија -Историско урбан развој Урбано архитектонски карактеристики” / Алтипармаков, Гeоргиева

Наслов: „Стара Битолска Чаршија -Историско урбан развој Урбано архитектонски карактеристики" Автори: Зоран Алтипармаков, Надежда Гeоргиева Превод на Француски: Le Courrier des Balkans,...

Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива / Чипан

Наслов: „Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива“ Автор: Борис Чипан Издава: Македонска академија на науките и уметностите –...

 „Варшава го исцртува Скопје“

Издавачката куќа BEGEMOT објави на социјалните мрежи дека изданието „Варшава го исцртува Скопје“ веќе може да се најде во скопските книжарници. ...

Антички театри во Република Македонија / Јанакиевски

  Наслов: „Антички театри  во Република Македонија“ Автор: Томе Јанакиевски Издава: Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј...

Каталог: III биенале на македонската архитектура – БИМАС / 1985 година

Биенале на македонска архитектура Каталог: III. Биенале на Македонската архитектура, Сојуз на друштвата на архитектите на Македонија биенале на македонската архитектура...

Стара скопска чаршија / Балабанов

Автор: Коста Балабанов Година: 1994 Издава: Туристички сојуз на Скопје Уредник: Душко Кузмановски Фото прилози: Кочо Нетков Корица, карта и карикатури:  Сунчица...