Архитектурата, скулптурата и сликарството на новиот век_Михаил Токарев

Кога сме кај стручната литература на македонски јазик, неминовно треба да почнеме од изданијата на проф. д-р Михаил Токарев, кој...

„Заблуди и недоразбирања ” / Борис Чипан

Од изданието „111 тези за архитектурата", на професорот Борис Чипан, издвојуваме еден пасус, кој е одличен за компаративната заблуда на...