Градска Општа Болница-Хирургија Св. Наум Охридски, Скопје /фотогалерија/

Автор: Драго Иблер (1894- 1964), Драго Галич (1907-1992)

Година на изведба : 1933-1934

Локација:  бул. 11ти Октомври бр.53, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/

 

 

 

 

 

 

За архитектурата и историјата на објектот можете да дознаете многу повеќе од нашата претходна објава на темата >>>

„Градска болница” Скопје / Драго Иблер и Драго Галич 1934