Административно деловен објект /фотогалерија/

Објект: /

Студио :  Archi Grup Plan A

Година на изведба : 2023

Локација:  бул. Кирил и Методиј, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2024/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор на статија: