Андреа Ордевска и Наталија Веселинова – Музеј за викиншки бродови

Нови дијалози – Талент – Андреа Ордевска и Наталија Веселинова – Музеј за викиншки бродови – 01.03.2018 (четврток) 18:30 — with Andrea Ordevska and Natalija Veselinova