Архитектонска изложба на студентски проекти – Интегративно студио 9

23-29 Февруари 2024 година.

Отворање Петок (23.02.2024г.), во 14:00ч.

КСП Центар ЈАДРО,Скопје –  ул. “Алберт Ајнштајн” бр.2

 

Интегративно студио 9, семестар IX, учебна 2023/2024 година.

Архитектонски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.

Кабинет за проектирање на општествени згради во соработка со општина Центар.

Тема: ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

Локација: општина Центар, Скопје(Гимназија Р. Ј. Корчагин / Тутунски комбинат)

Учесници:

Марина Митрова, Елеонора Решковска; Енис Бекири, Икра Зули; Деспина Дишлиоска, Викторија Блажеска, Мартин Крстески; Мартина Шајноска, Дион Алими; Јована Божиноска, Цвете Божиноска; Марија Србиновска, Елена Пренџова; Андреа Алтипармакова, Лара Герасимовска; Андреј Савиќ, Џолев Давид; Александра Андоновска, Ива Христовска; Тамара Ѓамовска,  Маја Вукадиновиќ; Јована Спасовска Стаменковска; Милена Доневска, Анѓела Стоилковска; Драгана Ѓорѓиева, Ајла Мехмедовиќ;  Сара Димовска, Сара Павловска; Цветковска Катерина.

Педагошки тим:

раководител: Проф. д-р Михајло Зиноски

соработници: Асист. м-р Јана Брсакоска , Д-р Велика Ивковска, Котларовски Игор д.и.а, Наташа Тодоровска Пренк д.и.а, Оливера Ќоќоровска Митиќ д.и.а.