Исламски верски и културен центар во Љубљана / Bevk Perović arhitekti

Во денешната објава споделуваме проект од Љубљана, Словенија кој се ослободува од веќе трагичните влијанија на историцизмот врз современата сакрална архитектура.

Станува збор за Исламски културен и верски центар, кој не ја губи сопствената суштина и функција, но храбро излегува од стегите.

 

 

 

 

Студио: Bevk Perović arhitekti

Проектанти: Матија Бевк, Васа Ј. Перовиќ, Кристоф Рис, Ида Седушак, Тина Марн, Андреј Укмар, Ирене Салорд, Рок Гербец, Блаж Горичан, Урбан Петрановиќ, Даворин Почивашек, Маша Ковач

Инвеститор: Исламска заедница во Република Словенија, Град Љубљана

Извор:  architectonic.com 

 

„Специфичноста“ на новата локација за Исламскиот верски и културен центар е токму исполнувањето на нејзиниот вистински услов за „специфичност“ – област која е во близина на центарот на градот, но напуштена и заборавена, во кревка неразвиена состојба, со неизвесна урбана иднина . Слично како и неговите историски претходници – случајот со џамиите во Сараево во текот на 19 век како најблизок пример,  исламските комплекси биле изградени од богати донатори како појдовни точки, или „семе“ за развој на новите делови на градот, новиот комплекс станува  таков пример за овој дел од Љубљана.

 

 

 

Програмата на центарот се состои од верска училишна зграда, културна и канцелариска програма, станбена зграда за вработените во заедницата, ресторан, како и џамија, прва што ќе се изгради во Словенија, сите „обезбедени“ со паркинг во подрум за своите посетители.

 

Новите згради на центарот се позиционирани како посебни целини, автономни згради кои го опкружуваат централниот плоштад со џамија во центарот на истиот. Тие се едноставни волумени, ориентирани секогаш кон „надворешниот“ свет со нивните програми, истовремено опкружувајќи ја зградата на џамијата и дозволувајќи погледи кон неа од сите страни низ празнините меѓу нив.

 

 

Џамијата, која целосно се отвора кон плоштадот за да овозможи проширување на просторот за молитва однадвор за време на големи собири, е централниот елемент на новиот комплекс. Наместо да следи очигледни историски претходници, како и неодамнешните иконографски очигледни примери, објектот е замислен во челична конструкција – кутија од 32/32/24 метри,  со длабочина од 1 метар (45 см) и дебел само 2 (8 см) тенка решетка, наполнета со бел бетон на долниот дел, а проѕирно стакло на горниот дел, овозможувајќи сонцето да го поплави внатрешниот простор.

 

 

Куполата – централниот елемент на џамијата – наместо да го надградува просторот, виси суспендирана во нејзината внатрешност. Како приказ на небото во историските примери – изработен е од проѕирен син текстил, најслаби и најкревки материјали, материјал кој во исламот има долга и богата историја – почнувајќи од Кисва на Каба до преносливите шаторски џамии. на Иран.

 

 

Извор >>> architectonic.com