Од ископувањата на Марково Крувче – Средновековен град Чрнче

Македонската радио и телевизија, тогаш Телевизија Скопје е вистинска ризница на материјали значајни за македонската историја и култура. Во минатото овој јавен сервис, вистински го следел движењето на домашната сцена преку својата документаристичка програма.

На YouTube каналот [Liberty or Death] наидовме на материјал за истражувањата на средновековниот град Чрнче или попознат како Марково Крувче на Водно. Утврдувањето кое служело како прибежиште и засолниште за скопската елита и позиција од која се набљудувале движењата во скопската котлина е сеуште недоволно познато за пошироката јавност.

 

3D реконструкција на Чрнче – Управа за заштита на културното наследство

 

Неговиот потенцијал за реконструкција, а со тоа и  рестартирање на една културна точка од минатото е тема која ја имаме отворано и претходно, и за која ветуваме уште неколку објави со наши видувања.

Во видеото говорат вклучените во процесот на истражувањата, (меѓу кои и професорот Микулчиќ), како на локацијата така и во музејските простории пред реконструираните археолошки предмети.

 

Доколку сте заинтересирани повеќе за ова утврдување, прочитајте повеќе во специјалната објава за Марково крувче  >>>