Сарај – Ресен /фотогалерија/

Локација: ул. 29 Ноември бр.47, Ресен

Автор/и: /

Година: 1911/12

Обновен: 1982, 2005, 2021

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погледнете ја претходната објава за Ресенскиот Сарај >>>>>>>>>