Skopje Design Week 2018

Oтворање: 21.11. // 21ч.
Фестивалска програма: 22. – 25. 11. // 10 – 24 ч.
Повеќе информации за случувањата и изложувачите: www.ministryofpleasure.net