Станбени Блокови, Скопје Север – Скопје

Автори: ?

Година на изведба : ?

Локација:  ул. Костурска, Скопје Север-Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор на статија: