Откриени мозаици во Валандово

Објавата е превземена и верно пренесена од изворот:Археолошки музеј на Република С. Македонија   „Овогодишните истражувања на локалитетот Стакина Чешма...

Римски домус на локалитетот Стакина Чешма / III – IV век

  На самиот раб на Валандово се наоѓа една од најимпресивните римски вили пронајдени во Македонија. Овој доцноантички домус датира...