Зошто нема дрвја?

Низ последните децении преку градежната експанзија Скопје изгуби огромни површини на зеленило, како хоризонтално така и вертикално. Сепак еден од...