Тарифник за инженерски услуги

На барање на читателите на marh.mk  Ви го доставуваме на увид тарифникот кој  го изготви Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија, доставен до Министерството за транспорт и врски.

Истиот  ја дефинира минималната цена на услуги , со предлог државата законски да го усвои со цел да се подигне достоинството на професијата.

Превземете го тарифникот тука >>>

Извор: КОАИ