Вила во Тобрук -Либија / Пелагонија проект 1966

Автор: Проектантско биро на Пелагонија Проект

Гoдина: 1966

Локација: Тобрук-Либија

Извор: публикација Пелагонија 1975 год.

За овој објект не поседуваме подетални информации, освен фотографијата.  Проектирањето на вакви објекти, населби и комплекси се забележува во текот на  60тите години од страна на оперативата на Пелагонија низ цела Либија. Особено е значајна  изградбата на автопати. Од аспект на соодветна архитектура, како на местото, така и на духот на модерното време, Пелагонија била своевиден гигант, кој имал професионален тим конкурентен во светски рамки. Пораката на овие фотографии од делата на македонски автори и изведувачи, создадении пред 50 години, говори за професионализам кој внимава на традицијата на просторот, времето, климатските карактеристики. Денес, тој линк на професијата со искуството од златните години на македонското градежништво е изгубено, особено со пропаѓањето на гигантите, губењето на архивата, особено не  пренесувањето на искуствата.

Во прилог повеќе фотографии од станбени комплекси во Либија, дело на Пелагонија Проект:

Пелагонија во Либија 4_МАРХ

Пелагонија во Либија 3_МАРХ

Пелагонија во Либија 1_МАРХ

Пелагонија во Либија 2_МАРХ

1

Автор на статија: