Дом на културата Штип / Бадиева и Николиќ 1977-79

Автори:  Надежда Бациева („Македонијапроект”) и Вера Николиќ ( „ИСП Бетон”)

Година на проектирање: 1977

Година на изведба: 1979

Вкупна зафатнина: 5000m2

Извор: Бимас 1981

Dom na kultura-Shtip_marh 2

Се наоѓа во најтесното градско подрачје и со својата основна намена и функција треба да го збогати културното живеење.

Покрај универзалната, театарска сала, опремена со сценски простор за сите видови сценски изведби, објектот располага со сите други придружни содржини врзани за основната намена на објектот.

Dom na kultura-Shtip_marh 1

Автор на статија: