Едносемејна куќа „Б” / Лековски и Анастасова 2002/06

Автори: Владимир Лековски и Искра Анастасова

Локација: Битола

Година на проектирање: 2002

Година на изведба: 2006

Извор: Бимас 2008

3

2

12

6

7

Автор на статија: