Клупи пред деловниот центар Хипериум

На плоштадот формиран помеѓу објектот на деловниот центар Хипериум и Мида, изведен е партер според целосниот дизајн за центарот, на скопското студио Тетрактис. Забележително е  обликувањето на целиот комплекс во ист манир на прекршување.

20150421_130337

Клупите се  монолитно обликувани, со два степени за седење, што овозможува користење за мали и големи. Под повисокиот дел, се вовлекува „вишокот”  т.е разликата со нискиот дел, во кој умешно е поставено амбиетално осветлување.  На тој начин се постигнува впечаток на лебдење. Обложувањето на клупите е со црни гранитни терацо плочи.

20150421_130255

 

Автор на статија: