„МЕБО” Штип / Платформа 2006

Административно деловен објект-МЕБО

Автори: Елена Павловска, Емил Јегени, Веле Богоевски

Соработник: Јасна Милојковиќ

Фирма: Платформа

Kонтакт:  www.platforma.com.mk

Инвеститор: Нико 2002

Локација: Штип

Проектирање: 2006

Изведба: 2007

Награда: голема награда на 14 Биенале на македонска архитектура, за најуспешно реализирано авторско дело

Извор: БИМАС 2008

2

3

4

 

Автор на статија: