Наоди / Група автори

Павиљон на Република Македонија на 14-та меѓународна архитектонска изложба биенале во Венеција | 2014-та година

Автори: Јован Ивановски, Александар Радевски, Ана Ивановска, Огнен Марина, Бојан Каранаков, Владимир Десков и Горан Мицковски

Куратор на проектот: Јован Ивановски

 

Година: 2015

 

Поставката на проектот „Наоди“ е авторски приказ на специфичното просторно искуство на постоењето на градот Скопје изразено преку адекватно одбрани фрагменти од надовршени промени низ времето. Авторите нудат креативно дело, базирано на сериозно истражување со професионално осмислена целовитост и јавно дефинирано рационално решение за реализација во просторот.

Материјалот го приложи и обработи: Софија Стојаноска