Регионален центар за одржлив развој / Иванов инженеринг 2012

Автори: Сашко Иванов, Натали Ташевска Гулевска, Михаил Димитровски, Славчо Димовски, Павле Христов

Фирма: Иванов инженеринг-Битола

Инвеститор: Универзитет на Југоисточна Европа-Тетово

Локација: Сарај, Скопје

Година: 2012

Извор: Бимас 2014

3

2

4

Автор на статија: