Честит 13ти Ноември СКОПЈЕ!

 

output_mtmzki

Фото: Борис Јурмовски

Графичка обработка: Филип Конески