После пожар – печурки :(

Секој збор на тема урбанизам во Македонија е одвишок. На местото на неодамна опожарената кафетерија ( објект од привремен карактер) до T.Ц„Мавровка“  изникнува објект од цврста градба.

Ниту пилот во авионот, ниту инспектори на терен, ниту дозволи за градба…. Политиката, пред се!

 

 

фото: Борис Јурмовски