Урбана опрема во новиот парк во населба Капиштец

Урбана опрема: клупи, канти за отпадоци, сепаратори, кандилабри итн …

Година: 2014

Локација: населба Капиштец, Скопје

Инвеститор: општина Центар

Автор:

 

Марх-Капиштец9

Марх-Капиштец 10

Автор на статија: