Фотогалерија „Навраќање на постземјотресната обнова на Скопје“

Вчера имавме особена чест, да присуствуваме на настанот „Навраќање на постземјотресната обнова на Скопје“  кој беше составен од два дела, предавање и изложба на архитект д-р Ана Ивановска Дескова.

Деталната разработка на темата, преку нумерички податоци, архитектонски анализи и архивско истражување, го презентира процесот на постземјотресната обнова и најзначајните архитектонски остварувања од тој период. Нивното тековно егзистирање и учество во секојдневието на Скопје, ја укажува важноста од поголемо внимание.

IMG_6328

Трудот на др. Ана Ивановска Дескова е воодушевувачки по обемноста и посветеноста,  труд кој ја пополнува празнината на центрите за конзервација и реставрација, институциите кој не ги земаат в предвид овие објекти како културно наследство. Претставени преку „идентитетски карти“, модели, исечоци од дневниот печат, графикони, оригинални технички цртежи, се поставени долж „перонската сала“ на Музејот на град Скопје. Покрај поставката, беше забележлива и впечатлива, инсталацијата направена од мрежа, која ја симболизира „градежната завеса“ од новите интервенции, кои му се доближија преблиску  на модерното наследство, истовремено претејќи му.

Ви ја пренесуваме атмосферата од вчера, и воедно ве каниме да ја посетите оваа исклучително богата изложба, која ќе трае до 31 мај, 2016 година во Музејот на град Скопје.

IMG_6326

IMG_6327

IMG_6331

IMG_6413

IMG_6415

IMG_6414

IMG_6426

IMG_6418

IMG_6421

IMG_6424

IMG_6425

IMG_6408

IMG_6335

IMG_6405

IMG_6337

IMG_6339

IMG_6391

IMG_6392

IMG_6396

IMG_6398

IMG_6395

IMG_6380

IMG_6404

IMG_6403

IMG_6356

IMG_6357

IMG_6405

IMG_6379

IMG_6365

IMG_6360

IMG_6359

IMG_6342

IMG_6341

IMG_6374

IMG_6377

IMG_6370

IMG_6381

фото: Борис Јурмовски

Ф.К

Автор на статија: