Фотогалерија: „Рециклиран град“

16:00 – 16:30
Б. КРЦКОВСКА – ИЗЛОЖБА „ЕВОКАТИВНИ СЛОЕВИ“ – МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ

IMG_6158

IMG_6168

IMG_6172

IMG_6169

IMG_6174
16:30 – 17:00
АРХИПУНКТ – Н. МАНЧЕВА И М. АНТИЌ НИКОЛОВА – ПАРКИНГ ПРОСТОР ПРЕД ТИНЕКС(УЛ. ПЕРО НАКОВ)

IMG_6181

IMG_6189

IMG_6176

IMG_6180

IMG_6186

IMG_6178

IMG_6176


17:00 – 17:30
Д. ИВАНОВСКИ И Ф. ЈОВАНОВСКИ – „ФАРЕНХАЈТ СКОПЈЕ“ – ПРОТИВПОЖАРНА ТРЕНИНГ КУЛА

IMG_6191

IMG_6192

IMG_6194

IMG_6198

IMG_6200

IMG_6201

IMG_6204

IMG_6203

IMG_6206

IMG_6207

IMG_6205

IMG_6208

IMG_6209

IMG_6210

IMG_6214

IMG_6218

IMG_6215
17:30 – 18:00
МАРХ – Ф. КОНЕСКИ, Б. ЈУРМОВСКИ, М. ЕФРЕМОВСКИ, Н. ЧАУСИДИС, С. СТОЈАНОСКА, М. КРСТЕВСКА, А. ГРУЈЕВСКИ – ИЗЛОЖБА „НЕВИДЛИВ УРБАНИЗАМ“ – ГАЛЕРИЈА САС

IMG_6222

IMG_6221

IMG_6225

IMG_6226

IMG_6229

IMG_6228

IMG_6223

IMG_6224

IMG_6227

IMG_6231

IMG_6233
18:00 – 18:30
РАДИУС АРХИТЕКТИ, РЕСТОРАН „ЕЗЕРЦЕ“, ГРАДСКИ ПАРК

IMG_6238

IMG_6239

IMG_6241

IMG_6245

IMG_6253

IMG_6248

IMG_6249

IMG_6244

IMG_6251

IMG_6252

IMG_6258

IMG_6259


18:30 – 19:00
ЕГЗИБИТ-СКОПЈЕ – ВО РЕЖИЈА НА ГРАДОТ, ЗГРАДА НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ

IMG_6291

IMG_6280

IMG_6279

IMG_6262

IMG_6275

IMG_6268

IMG_6265

IMG_6278

IMG_6271

IMG_6276

IMG_6266
19:00 – 19:30
К. НИКОЛОВ – ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ „LAYER CAKE“, ХАЛА „МЕХАНИКА“

IMG_6293

IMG_6298

IMG_6300

IMG_6317

IMG_6316

IMG_6318

IMG_6315
19:30 – 20:00
М. НАУМОВСКИ И О. ИЛИЕВСКИ – ПРОГРАМСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ХАЛА „МЕХАНИКА“

IMG_6302

IMG_6304

IMG_6306

IMG_6312

IMG_6303

IMG_6313

IMG_6321

IMG_6322

20:00

Трансформација на индустрискиот простор во Скопје“ – предавање на Архитект д-р Горан Мицковски.

IMG_6323

IMG_6324

Фото: Борис Јурмовски

Автор на статија: