Фотографии од обновата на Скопје – 1980 / III дел

Фотографии од ” Skopje”, брошура посветена на обновата на постземјотресно Скопје, издадена од “Унија на асоцијации на архитектите на Македонија”, во која има обраќање од страна на претседателот на собранието на градот Методи Антов. Издадена е 1980 година и претставува архивски сведок за современата македонска архитектура. Автор на фотографиите е Румен Чамилов.

?
“Кули -Градски Ѕид“
?
„Културен центар – Скопје“ 
?
„Станбени кули-Аеродром“
?
„Студентски дом- Гоце Делчев“
?
„ПТТ“

Автор на статија: