Компаративни визури на Старата скопска чаршија

Градовите се комплексни организми подложни на постојани промени, развој и пропаѓање. Најголемите промени во изгледот на градовите се случуваат во втората половина на 20 век со брзиот развој на општеството и растењето на популацијата, промена која го променува ликот и потребите на истите.

Градовите кои имаат големо присуство на елементи од културното наследство и традиционална архитектура исто не се имуни на овие општествени промени. Старата скопска чаршија како урбана целина е подложна на огромен притисок за постојани промени и урбанизација. Долунаведените фотографии ги документираат и прикажуваат некои од промените на старата чаршија во минатите 100 години.