16 куќи на српски архитекти номинирани за наградата „Златна мистрија“

До крајот на јануари читателите на српскиот портал gradnja.rs можат да гласаат за избор на најдобра реализација на објект за индивидуално домување, реализиран на територијата на Србија во 2023та година.

Оваа година се вели дека има најголем број на номинации што говори за раздвижувањето на пазарот и инвестициите.

 

 

Оваа награда е во прилог на донесената Национална архитектонска стратегија, каде една од целите е зајакнување на позицијата архитект во општеството преку издвојување на најзначаните постигнувања.

Објекти во конкуренција:

01.Куќа во Крушедол(MOBA Studio)
02.  Куќа во Барич (Remorker Architects)
03.  Куќа покрај Опатија (A3 Architects)
04.  Куќа на југот во Србија (Arhitektura Buđevac)
05.  Куќа на Сењак (Dejan Miljković)
06.  Куќа во Ниш(Arde Line + Polyarch)
07.  Куќа на Копаоник(Pujo Architects)
08.  Куќа на Мокра Гора (Studio 13)
09.  Куќа во Војводина (Invest Projekt)
10.  Куќа во Лесковец (WDA)
11.  Куќа во Сопот (Inka Studio)
12.  Куќа на Поповица (4Mind Architecture)
13.  Куќа во Ветерник(Modena Art Studio)
14.  Куќа на планина (VLDMR Biro)
15.  Куќа на Заклопачи (Vladislav Lalicki)
16.  Куќа во Белград(Biro VIA)

 

 

Извор: Gradnja.rs