Студентски дом / хибридно домување во Берлин

Архитектонско студио 8/1

Автори: Ирина Цоневска, Марија Гелмановска, Александар Кочовски, Лилјана Јанкова

Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев, Доц. д-р Саша Тасиќ, Викторија Богданова, Александар Петановски и Гордан Петров

Локација: Берлин, кеј на реката Шпрее

Година: 2016

NASLOVNA

Задачата на студиото за колективно домување овој семестар беше да се создаде студентски дом, во чии рамки ќе има хостел и станови за изнајмување, како и заеднички јавни простории.

analizi

Одговорот на нашиот тим на оваа комплексна задача беше да се распрсне програмата на индивидуални ќелии за живеење, кои ќе бидат поврзани во органски, нехиерархиски систем, кој би создал еднаквост помеѓу сите кои живеат во него. Ќелиите се поставени во решеткаста структура која, и по хоризонтала и по вертикала, ја имитира мрежната структура на голем град, создавајќи состојба на микро-град на локацијата во Кројцберг.

osnovi

sit

Ќелиите се нееднакво распределени низ структурата, создавајќи неколку внатрешни дворови кои го олеснуваат влегувањето на светлината низ порозната форма на објектот. Непостоењето на јасна хиерархија во структурата создава состојба на просторно поле – архитектонска демократија.

axon

Распределбата на ќелиите во просторната и конструктивна мрежа генерира градини и простори за средба и социјализирање со соседите, со што просторот за домување ефективно станува вертикална градина. Овој систем е кренат од земјата, создавајќи слободно приземје кое функционира како парк, задржувајќи го отворениот зелен простор кој е еден од ретките такви простори во Берлин.

rend1

Заедничките простори вклучуваат лоби, соба за забава, соба за учење, теретана, водена зона, сауна и административни простори. Тие се поставени под нивото на улицата и се покриени со стаклени кровови, што овозможува минувачите да ги гледаат активностите на корисниците на јавните простори.

preseci

maketa2

maketa1

 

Материјалот го приложи: Ноеми Чаусидис

Автор на статија: