Активни конкурси

На страната  e-nabavki.gov.mk во моментов се активни 4 конкурси за избор на идејни архитектонски решенија. Во продолжение кратко инфо и линкови до истите:

1. Идејно решение за партерно и хортикултурно уредување на регулирано корито од река ,,Оревоечка,,

Локација: Прилеп;

Распишува: ЕЛС – Општина Прилеп;

Награди : непознато

Рок: 01.11.2018 /  12:00

Повеќе >>>

2. Изработка на идејно решение за театар на дел од дом на култура „Марко Цепенков“

Локација: Прилеп;

Распишува: ЕЛС – Општина Прилеп;

Награди : непознато

Рок: 27.11.2018 / 10:00

Повеќе >>>

3. Избор на идејно решение за доградба на детска градинка на објект Бутел 2 на ул,,Рокомија,, бб – Скопје

Локација: Бутел, Скопје;

Распишува: Јавна Општинска Установа-Детска Градинка,,11 Октомври,,;

Награди : непознато

Рок: 12.11.2018 /12:00

Повеќе >>>

4. ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА „Св.Климент Охридски“ во нас. Бутел

Локација: Бутел, Скопје;

Распишува: Јавна Општинска Установа-Детска Градинка,,11 Октомври,,;

Награди : непознато

Рок: 12.11.2018 / 14:00

Повеќе >>>