Градски амам – Дојран

Година: изградба непозната, козервација 2021 год.

Локација: Стар Дојран, некогашна Турска чашија, денес ул. Никола Карев

Извори: www.digital-culture.eu;фејсбук профил Dojran / MacedoniaОпштина Дојран

 

 

Во непосредна близина на Саат кулата во Стар Дојран, го среќаваме и Турскиот амам. Тој служел како градска бања се до неговото разрушување за време на Првата светска војна.

Минатата година објектот беше конзервиран од страна на Општината Дојран, а тие го најавија и проектот за неговата реконструкција.

 

 

 

 

 

Aмамот пред конзервацијата / извор: фејсбук профил Dojran / Macedonia

 

 

 

За оваа бања не се знае кога е изградена, но се зборува дека секој ден работела и тоа се до 1916 година кога е и разрушена. Се состоела од повеке простории од кои едни биле за жени, а други за мажи.

Водата до бањата била носена преку ќерамидни цевки, 2 км западно од Дојран. Водата се загревала со дрва во казан и тоа во посебна просторија, а од таму течела во чешмите од кои се миеле граѓаните. Во бањата оделе граѓани од сите националности, а тоа што е најинтересно е тоа дека за идните невести имало посебна церемонија и оделе на посебно моминско бањање.

извор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии од проектот за конзервација / извор: веб порталот на Општина Дојран

 

 

 

 

 

 

Денешен изглед на амамот / извор: фејсбук профил Dojran / Macedonia