Aнтичка градежна керамика во Република Македонија / Лилчиќ

 

Наслов: Aнтичка градежна керамика во Република Македонија – Скупи, Стоби, Хераклеја, Стибера

Aвтор: Виктор Лилчиќ

Година на издавање : Скопје, 1996

Издавач: „Македонска цивилизација“ – Скопје

 

 

Проф. Лилчиќ го започнува своето истражување за античката градежна керамика како дел од неговата магистерски теза на Филозофскиот факултет при УКИМ, и години подоцна успева да го објави како посебна книга.

Во првиот дел авторот ги дефинира типовите на градежна керамика кај Римјаните, а потоа во вториот дел тој ги презентира главните примери во Македонија, кои се наоѓаат во најголемите антички локалитети: Скупи, Стоби, Хераклеа и Стибера.

Книгата изобилува со технички информации за античките структури, а дополнително содржи и голем број илустрации како планови, изгледи и фотографии од пронајдоците.