Конкурс за реконструкција на фасади плоштад Мајка Тереза !?

На 31.12.2015, град Скопје објави конкурс за избор на идејно решение за реконструкција на фасади на постојни објекти во централното...

Конкурс за идејно решение за отворен пливачки базен

Агенцијата за млади и спорт распишува конкурс за избор на идејно решение за отворен пливачки базен. Од тоа што е...

Конкурс за идејно решение за коритото на кочанска река

Извор: Биро за јавни набавки Изработка на идејно-архитектонско решение на коритото на кочанска река во централното градско подрачје во Кочани...