Четири студентски проекти за Крива Паланка

Оваа година студентите од Архитектонскиот Факултет при УКИМ, по предметот Урбанистичко обликување 2, имаа за задача да подготват визии за просторниот развој на Крива Паланка. Девет визии и четириесетина проекти беа презентирани пред претставници на општината кои моментално се изложени во Градскиот музеј-Крива Паланка.

Раководителот на предметот проф. Д-р. Дивна Пенчиќ веќе со години ја одржува оваа традиција на соработка со претставници на различни општини.

 

 

Во денешната објава ви презентираме анализа и четири проекти на Тимот 6 >>>