Градски Трговски Центар, Скопје /фотогалерија/

 

Автори:   Живко ПоповскиЖивко Гелевски, Лидија Маркова, Тихомир Арсовски, Панта Христовски, Димитар Димитров, Радомир Лалович, Благоја Колев

Година на изведба : 1969-73

Локација:  Кеј 13ти Ноември, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/