Градски Ѕид – Скопје / фотогалерија

Локација: Центар – Мал Ринг, Скопје

Автор (идеен архитектонско урбанистички проект): Кензо Танге

Година: 1965

Автори (станбени блокови): Н.Богачев, С.Ѓуриќ, Љ.Маленкова, А.Серафимовски, С,Симоски, В.Ќосева

Година: 1966

Автори (кула тип-Б): А.Смилевски

Година: 1966

Автори (кула тип-М): А.Серафимовски, Р.Минчева, В.Ладинска, С.ЃуриЌ, С.Димитров

Година: 1966

Изведувачи (градежни претпријатија): Бетон, Пелагонија,  Маврово, Гранит

Фото /  2018 /2019 / 2020/ : Борис Јурмовски

 

 

 

Станбен Блок

 

 

 

 

 

 

 

 

Кула тип – Б

 

 

 

 

 

 

Кула тип – М

 

 

 

 

 

 

 

градски ситуации