ИАС 15 – Отворање на Изложбата на архитектонски студија

Фотографии од отворањето на Изложбата на архитектонски студија – ИАС 15, одржано на 13.02.2020 година.

Фото: Мила Гавриловска

Извор: АФС