INVERSE_chair / Паолина Милушева, Билјана Темелковска 2012

Година:  2012

Автори:  Паолина Милушева, Билјана Темелковска,

Награден труд на конкурс за дизај на мебел распишан од страна на PUNKTmebel

Inverse chair_koncept

09

16

 

474539_401068959930028_1268954114_o

Автор на статија: