Архитектонска изложба на студентски проекти/ Интегративно студио при АФС во соработка со Општина Центар

Најавена е архитектонска изложба на студентски проекти работени во рамки на Интегративното студио под раководство на Проф. д-р Михајло Зиноски на Архитектонски факултет – УКИМ Скопје, а во соработка со општина Центар.

Изложбата ќе се одржи од 6-10 Март 2023, во КСП – Центар Јадро, Скопје. Отворањето е во понеделник (06.03.2023) во 20:00ч.

Интегративно студио, 9 семестар 2022 / 2023 год.

Тема: Архитектонско и урбанистичко решение за НОВ студентски кампус

Локација: Кеј на реката Вардар (Судска палата), Скопје