КИОСК К67 / Десподов

„Киоск  К67“ е проект на Ѓорѓи Десподов, кој го претставува во различни атмосфери и поставувања на светлина во одредени простори, ставајќи доза на надреализам.
К67 е дизајн на словенечкиот архитект и дизајнер Саша Ј. Махтиг, создаден во 1966 година. Неговиот систем е базиран на  модули, кои можат да се користат самостојно или комбинирани во големи агломерации.
Низ градовите најчесто се појавува  како киоск за весници, контрола  на паркинг, продавници, студентски кафулиња или штандови за лотарија,  истовремено лесно видливи и достапни.
Ѓорѓи Десподов  е мултидисциплинарен дизајнер од Прилеп, Македонија.
Работи во полето на  визуелните уметности и создавање на концепти преку широк спектар на дисциплини како што се графички дизајн,3д визуализации и илустрации. Дипломира Рекламен дизајн на Националната Академија за  Уметности во Софија jуни 2019 година и  во моментов работи како freelance графички дизајнер и 3д илустратор.