SkopjeArchitecture / Илиевски

Автор: Ико Илиевски

Година: 2019

Делото #SkopjeArchitecture е лична експресија за градот Скопје, кое има за цел да уважи значајни објекти од градот. Во период на трансфомации и на менување, Скопје претрпува измени со кои се уништува ликот на градот што се создаваше по земјотресот.

Делото говори токму за овие објекти, кои се изолирани од контекстот во којшто се наоѓаат и се колажирани на ново „платно”, со што се потенцираат самите објекти и се добива пластичност и илустративност на нивната значајност во градот.

Автор на статија:

/ /