Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ) /фотогалерија/

Објект: Македонска академија на Ннауките и уметностите- (МАНУ)

Автор:  Борис Чипан

Година на изведба : 1973-76

Локација:  бул. Крсте Петков Мисирков, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2024/

 

 

 

 

 

 

Автор на статија: