Меѓународен конкурс за Ургентен центар во Подгорица

Министерството за екологија, просторно планирање и урбанизам на Црна Гора објави меѓународен конкурс за идејно архитектонско решение на Ургентниот центар во рамките на комплексот на Клиничкиот центар на Црна Гора.

Предмет на конкурсот е изработка на идејно архитектонско решение за Ургентниот центар во рамките на комплексот на Клиничкиот центар на Црна Гора на урбана парцела број 12, која се состои од катастарски парцели бр. 1284/1, 1286, 1287/1 КО Подгорица I, во опфат на Измена за дополнување на Урбанистичкиот проект „Клинички центар на Црна Гора“.

Површината што ја покрива тендерот е 6.701 м2.

 

 

Од учесниците на конкурсот се очекува да понудат идејни решенија кои ќе ја карактеризираат високата функционалност и уникатноста на објектот во архитектонскиот дизајн, со цел да се создадат просторни услови за рационализација и зголемување на ефикасноста на работата на оваа институција. Во зградата потребно е да се проектираат сите потребни содржини на ургентниот центар во согласност со програмската задача и потребите на корисниците.

При креирањето на идејното архитектонско решение на Ургентниот центар како анекс на постојната зграда на KCCG, посебно внимание мора да се посвети на зачувување на автентичноста на постојната зграда и на внимателен архитектонски проект на доградбата, имајќи предвид дека зградата на KCCG  ја има добиено Републичката награда на весникот „Борба“ за најдобро реализирано архитектонско дело во Република Црна Гора во 1974 година (архитекти Божидар Милиќ и Милан Поповиќ).

 

 

Рокови:

Конкурсот е отворен од вторник, 25 јули 2023 година.

Краен рок за поднесување на трудовите е 23:59 часот (по локално време – Црна Гора) понеделник, 9 октомври 2023 година.

Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени до 7 ноември 2023 година.

По одлуката на жирито и доставувањето на Финалниот извештај на жирито, најавувачот на натпреварот ќе ги објави резултатите од Конкурсот на официјалната веб-страница на натпреварот: www.architecturalcompetitions.me.

 

 

Награден фонд:

I наградата – 33.000,00 €

II награда – 18.000,00 €

III награда – 10.000,00 €

По три откупи – 4.000,00 евра

Регистрација:

Пријавувањето не е потребно, учеството на натпреварот е бесплатно.

Краен рок за поставување прашања:

Сите учесници можат да поставуваат прашања поврзани со натпреварот до понеделник, 14 август 2023 година, по што сите добиени прашања и одговори ќе бидат објавени на веб-страницата www.arhitecturalcompetitions.me до петок, 1 септември 2023 година.

Прашањата треба да се испратат до:

info@architecturalcompetitions.me

 

Извор >>>