ТЕКОВНИ КОНКУРСИ

Извори: e-nabavki.gov.mk

1.ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВА ГРАДСКА БОЛНИЦА

Локација: Мајчин дом, Аеродром – Скопје;

Распишува: ;

Награди : прво место 5.000,00 (пет илјади ) евра второ место 2.000,00 (две илјади ) евра трето место 1.000,00 (една илјада ) евра во денарска противредност;

Рок: 18.07.2018

Повеќе >>>

 

За овој конкурс постојат повеќе реакции од страна на стручната фела од неколку аспекти,  скромните парични награди, роковите, конкурсната задача. За истите прочитајте повеќе на линковите.

 

2. ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА „ДЕТСКА ГРАДИНКА“

Локација: Општина Чаир;

Распишува: Општина Чаир;

Награди : Вкупниот износ на предвидените награди е 264. 000,00 денари (Бруто) и тоа распределни на следниов начин

1 место , следува награда од 180 000,00 денари;

2 место , следува награда од 60 000,00 денари;

3 место, следува награда од 24 000,00 денари.

Рок:  06.07.2018    15:30

Повеќе >>>