Народна банка – Скопје / Богдан Несторовиќ 1931 год.

Автор : Богдан Несторовиќ

Тип:  Општествен објект

Година на проектирање: 1930 год.

Година на изведба: 1931 год.

 

народна банка ск 2

 

На специјален конкурс за изработка на проект за Народната банка во Скопје, биле поканети 5 архитекти. Од нив се издвоил Богдан Несторовиќ, чиј проект бил даден на детална разработка во 1930 година. Веќе во 1931 година започнува изградбата на објектот. Во стилот на монументален академизам претставува варијанта на модернизиран академизан со класицистички обликовни елементи.

 

osnova-narodna banka

Oснова на приземје

presek-narodna bankaПресек

 

fasada 2-narodna banka

Изглед 1

 

fasada 1-narodna banka

Изглед 2

 

народна банка ск 1

Ви приложуваме и извадок од книгата : “АРХИТЕКТОНСКИТЕ СТИЛОВИ  (во македонската архитектура од крајот на XIX век и периодот меѓу двете светски војни)”  од почитуваниот професор Кокан Грчев, со цел да презентираме вистински начин на перцепција при вреднување  на едно дело, професионален речник кој  ја искажува фактичката состојба и опис кој го објаснува стилот, кому припаѓа.

tekst kokan grcev

14519418tk

18519596sb

1901960e3te

do-sl-1

Автор на статија: