Одекнувања на градителското наследство во современата македонска архитектура / Чипан

Списанието „Човек и простор“ излегува од 1954 година, првично го издава Асоцијацијата на хрватски архитекти, а од 1993 година Здружението на хрватски архитекти.

Со поднаслов Месечно за архитектура, урбанизам, човекова средина, сликарство, скулптура, дизајн и применета уметност, списанието ги евидентира и критички ги оценува процесите на трансформација на просторот (планирање, градба), професионалната пракса на архитектите (идеи, проекти, реализации ), уметничко творештво и култура и општествени настани со последици во просторот, стекнување на култен статус.

Во уредно дигитализираната архива достапна на страната на Здружението на хрватски архитекти, наидовме на повеќе записи поврзани со македонската архитектонска сцена од времето на заедничката федерална држава Југославија.

Во денешната објава ви носиме текст на македонскиот архитект Борис Чипан  за списанието „Човек и простор“ насловен како „Одекнувања на градителското наследство во современата македонска архитектура“ пишуван за броевите 438-439, издаден во 1989 година :

 

Извор: Човек и простор