Министерство за нафта – Багдад / Манов, Андонов, Штаклев, Балабанова

Автори: Нако Манов, Дионис Андонов, Зоран Штаклев, Душанка Балабанова

Проектирање: 1982-83

Изведба: 1982-89

Локација: Багдад, Ирак

Изведувач: ГП „Бетон” Скопје

Инвеститор: Министерство за нафта, Ирак

Извор: Бимас 1991

Административни простории за потребите на Министерството за нафта на Ирак со сите придружни функции наменети за целиот комплекс: засолништа за 1200 лица, ресторан со кујна со капацитет од 3000 оброка, компјутерски центар, повеќенаменска сала за 800 лица со придружни простории, банка, работилници за одржување итн.

osnova

карактеристична основа

Модел од објектот

Објектот е целосно климатизиран. Постигната е целосна стандардизација, типизација, унификација и префабрикација во градбата на објектот. Корисна површина на објектот: 100,000 м2

 

foto

 

Објава: 22 јуни 2015 / Дополна:  4 јануари 2018

Ф.К